Souznění s láskou

V každém z nás dřímá touha být šťastný, zdravý a milovaný. Jen mnohdy čekáme, že se tak stane bez našeho přičinění. Bohužel nestane, je třeba se o to zasloužit. Ukázat, že chceme změnu, dát prostor ke změně a něco pro to udělat. Uvědomit si, že se vše dá změnit myšlenkou, slovem nebo činem a záleží na nás, kdy se tak stane a jak. Je důležité pochopit podstatu svého štěstí.
Lásky je v nás a kolem nás mnoho. Jen my ji mnohdy svýma očima spícího nevidíme a bráníme se jí. Každý z nás je veden svou cestou k nalezení klíče k otevření se lásce, neboť láska je to nejcennější a nejsilnější, co kdy bylo, je a bude. Je to cesta k nalezení klidu a harmonie duše i těla. Probuzení se.
Srdce je k nám upřímné, tak zkusme být upřímní i my k němu. Vždyť ono cítí smutek, žal i bolest. Vnímá radost a krásu. Vyzařuje lásku do celé naší bytosti. Ví, jak žít. Nalaďme se na vibraci lásky svého srdce a nechme se jím vést. Milujme se. Dovolme každé buňce svého těla přijímat vibraci lásky, propojit se vědomě se svou duší, probudit se a konat.
Na naší pouti časem jsme mnohokrát nejednali ve jménu lásky a přijali programy, jenž nás nevedly ke štěstí. Také jsme ubližovali nejenom sobě, ale i druhým lidem. Tyto programy, utrpení a bolesti se nám zapsaly do našeho podvědomí či nevědomí jako blokády bránící proudění energie v nás a způsobující disharmonie jako jsou zdravotní potíže či problémy v partnerských vztazích nebo ve vztazích obecně.

Vždyť již ve starém Římě lékaři hlásali, že je lepší nemoci předcházet, než ji pak následně léčit. Záleží na každém z nás, jak moc nám na sobě záleží, jak se máme rádi a co jsme pro naše zdraví ochotni udělat. Mít plno energie může mít každý, tak proč to nezkusit.

NAUČME SE VHODNĚ ZACHÁZET S VNITŘNÍ SVOBODOU, RESPEKTUJME JI U KAŽDÉHO ČLOVĚKA A NAŠE PROBLÉMY SE ZAČNOU VYTRÁCET.